Værdigrundlag

 

Virksomhedens ejer Nicolai Mehl har igennem sit mangeårige arbejde i byggebranchen, med et bredt udsnit af arkitekter, ingeniører, bygherrer og kunder, erfaret vigtigheden i at værne om kerneværdier for at skabe et godt resultat for alle parter og fastholde et vedvarende samarbejde.

Der er tyngde i vores rådgivning og opgaveløsninger.

Alt hvad vi udfører, bygger på et solidt erfaringsfundament, kombineret med høje faglige ambitioner og effektive arbejdsmetoder i research, proces, logistik og evaluering.

Kommunikation er afgørende for succes i byggeprocessen.

Klare og vedkommende værdier bidrager til forventningsafstemning mellem parterne. Det er nødvendigt at kommunikationen er troværdig og gennemsyrer alle deltagere i byggeprocessen.

 

Vi brænder for det vi udfører, og for de aftaler vi indgår. Engagement skaber dynamik og opbygger relationer som skaber effektivt flow i opgaveløsningen.

I byggeprojekter er der mange interesser at tage højde for. Vi fokuserer på at tilstræbe helhedsløsninger til gavn for alle byggesagens parter.

Succes i byggeri er betinget af oplevelsen af brugbarhed. Vi arbejder systematisk og metodisk med at afdække ønsker og behov og implementerer disse i byggeprocessen til glæde for brugerne.

Vi udfører rådgivning og bygningsentreprise som ses, også på bundlinjen.
Selskabet er nystiftet, men solidt funderet på baggrund af en årelang erfaring indenfor byggebranchen.